Pécs TV

Szerkesztőség:
szerkesztoseg (kukac) pecstv.hu

Hirdetésfelvétel:
hirdetes (kukac) pecstv.hu

Pécsi Kommunikációs Központ Kft.
Adószám: 11793313-2-02
Cím: 7621 Pécs, Király u. 27.
Elérhetőség:  info (kukac) pecsikommunikacio.hu

Médiaigazgatási szerv:
Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanács

Felügyeleti szerv:
Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Ügyvezető igazgató:
Póré László

Szerzői jogok

A pecstv.hu honlapon található tartalom a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. (továbbiakban: kiadó) szellemi tulajdona. Kivételt képeznek ez alól azok az anyagok (fotók, videók, stb.), ahol a címben vagy a szövegben egyéb utalás található a szerző kilétére.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a pecstv.hu egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A pecstv.hu tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a pecstv.hu így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A kiadó követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A pecstv.hu oldalról értesüléseket átvenni csak a PÉCS TV-re való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, ill. a TV-re utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A Pécsi Kommunikációs Központ Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.